Flow

Ik herken flow in mijn werk wanneer de tijd voorbij gaat zonder dat ik het in de gaten heb. Dat wat ik doe moeiteloos, vanzelf lijkt te gaan. En dat ik voldoening ervaar wanneer ik klaar ben met de activiteit. Dit merk ik doordat ik er met een tevreden, blij of trots gevoel op terugkijk. En wanneer ik er enthousiast over vertel aan anderen.

Om meer flow te (kunnen) ervaren in je werk is het interessant en leuk om te onderzoeken wat je talenten en kwaliteiten zijn en wat voor jouw belangrijke drijfveren zijn. Wanneer je doet wat je zinvol, belangrijk en/of ook uitdagend vindt en je hebt het idee dat je er goed in bent dan is er een heel goede voedingsbodem aanwezig om flow te laten ontstaan.

Waar moet je aan denken wanneer je het over talenten hebt? Een talent is een combinatie van kwaliteiten en vaardigheden die je inzet. Jouw talenten zijn vaak voor jou heel vanzelfsprekend. Dat doe je toch gewoon.

Je hebt er dus zelf niet altijd zicht op of je bent je er niet bewust van dat dit wel degelijk talenten zijn. Daarom is het raadzaam om ook anderen te vragen welke talenten en kwaliteiten ze bij je zien. Tijdens coachtrajecten waarbij het bewust worden van talenten en kwaliteiten een belangrijk aandachtspunt is, vraag ik mensen vaak om ook 360 feedbackformulieren uit te delen. Zodat ze ook van mensen uit hun directe (werk-)omgeving feedback krijgen over hun talenten en kwaliteiten.

Wanneer je de bij jou goed ontwikkelde talenten inzet bij activiteiten die passen bij jouw drijfveer, dan zie je flow ontstaan. Het gaat vanzelf, moeiteloos en je ervaart plezier tijdens of na de activiteit.

Nu is het helemaal niet vreemd dat je je talenten en je drijfveren gelijk kan benoemen of dat je je er nog niet echt bewust van bent. De meeste van ons vinden dat lastig of weten het niet zo goed. Gelukkig zijn er verschillende leuke manieren om daar achter te komen.

Bemerk je bij jezelf een bepaalde nieuwsgierigheid naar flow, naar je talenten en kwaliteiten en/of naar voor jouw belangrijke drijfveren. Wil je er meer over weten of wil je het onderzoeken? Stuur me een email: info@morene-coaching.nl

Hartelijke groet,