Teveel keuze werkt verlammend

Nog een ander filmpje dat opnieuw onder mijn aandacht werd gebracht, is die van Barry Schwartz, ‘The paradox of choice’.

Waarin hij uitlegt dat teveel keuzevrijheid verlammend werkt.

En dat je bij teveel keuzemogelijkheden je teleurgesteld kan voelen. En je verwijt dat je geen betere keuze hebt gemaakt. Zelf al was het een goede keuze.

Oplossing: je keuzemogelijkheden verkleinen.

Uit ervaring weet ik dat mensen het zichzelf kwalijk nemen wanneer ze deze verlamming ervaren. Weet, het is niet persoonlijk, het is heel menselijk.

Zie voor de talk: Barry Schwartz: The paradox of choice | TED Talk

Hartelijke groet,

Sandra